909 pokora Stařec řekl: "Když se do tebe vplíží myšlenka namyšlenosti nebo pýchy, zkoumej své svědomí, jestli jsi zachoval všechna přikázání, jestli miluješ nepřátele a cítíš zármutek z jejich škody a jestli pokládáš sám sebe za neužitečného služebníka a za člověka ze všech nejhříšnějšího. Lk 17,10 Nikdy na sebe nebuď namyšlený, jako bys všechno dokázal, víš přece, že taková myšlenka všechno zkazí."