942 pokora Bratr požádal jednoho starce: "Řekni mi jednu věc, abych ji začal zachovávat a hledat s ní všechny ctnosti." A stařec mu řekl: "Kdo snáší opovrhování, urážky a újmy, ten může být spasen."