384 okázalost Abba Zénón, učedník abba Silvána řekl: "Nezdržuj se na proslaveném místě a nepobývej s člověkem velkého jména a nikdy neklaď základy ke stavbě své kelly."