643 bdělost Abba Ammóés se na začátku zeptal abba Aseóa: "Jak mě teď vidíš?" On mu říká: "Jako anděla, otče." A později se ho zeptal znovu: "Jak mě vidíš nyní?" A on mu řekl: "Jako satana. A kdybys mi řekl slovo, je to pro mě jako meč."