997 trpělivost O jednom starci vyprávěli, že společně s ním žil mladý chlapec. A stařec uviděl, jak udělal něco, co mu neprospívá, a tak mu jedenkrát řekl: "Tohle nedělej." On ho neposlechl a stařec se o něho přestal starat a vydal ho napospas jeho vlastnímu úsudku. Chlapec zavřel dveře kelly, ve které bylo jídlo, a nechal starce tři dny hladovět. Ale stařec neřekl: "Kdes byl?" nebo "Cos dělal venku?" Stařec měl souseda, a ten když se doslechl, že je chlapec dlouho pryč, dělal vždycky trochu kaše a podával mu ji přes zeď a prosil ho, aby se najedl. Říkal tomu starci: "Bratr se opozdil." A stařec říkal: "Až bude mít čas, tak přijde."