691 bdělost Ještě řekl: "Začátek a konec je bázeň před Bohem. Je totiž psáno: Počátek moudrosti je bázeň před Pánem. Žl 110,10 A potom, když Abrahám dokončil oltář, řekl Pán: Nyní vím, že se bojíš Boha." Gn 22,12