756 bdělost Někdo z otců řekl: "Jestliže nejdřív nezačneš nenávidět, nebudeš pak moci milovat. Jestliže nezačneš nenávidět hřích, nebudeš dělat spravedlnost, jak je psáno: Odvrať se od zlého a dělej dobro. Žl 36,27 Ale i v tom všem je to úmysl, co Bůh všude hledá. Vždyť Adam byl v ráji a přestoupil tam Boží přikázání, zatímco Jób seděl na hnojišti a zachoval ho. Bůh tedy žádá od člověka dobrý úmysl, a aby se ho vždycky bál."