983 trpělivost Abba Pavel Holič a jeho bratr Timotheos žili ve Skétis a docházelo mezi nimi z různých důvodů k hádkám. Abba Pavel říká: "Jak dlouho se ještě budeme takhle chovat?" A abba Timotheos mu povídá: "Buď tak laskav, až někdy půjdu zase proti tobě, snes mě, a až ty půjdeš proti mně, i já tě snesu." Tak to začali dělat a pro zbytek dní získali odpočinek.