22. A svědčí o tom i sv. Klimak a Isichij

Též i Klimak říká: „Vzpomínka na Ježíše ať se spojí s tvým dechem a tehdy poznáš užitek mlčení.“[1] A též i sv. Isichij: „Jestliže vskutku toužíš pokrýt si myšlenky studem, správně mlčet a být bez práce zdrženlivého srdce, ať ke tvému dechu přilne Ježíšova modlitba a za několik dní to uvidíš uskutečněné.“[2]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Stupeň 27.61

[2] Hlava 182