27. Jak se má žít od rána do oběda

Celé dopoledne vlož jedině na Boha. K němu se zkroušeně modli, aby ti byl pomocníkem. Tobě, slabému, lenivému a cítícímu se v bezpečí. Snaž se ze všech sil prožít celou dobu v srdečné, čisté a soustředěné modlitbě a ve čtení. Když čteš něco ze žaltáře, apoštola nebo svatého evangelia, čti to ve stoje a stejně postupuj, když pronášíš modlitby k našemu Pánu Ježíši Kristu a přečisté Bohorodičce. Zbývající část svatého Písma čti vsedě. Pak v jejich určený čas zpívej obvyklé hodinky, které byly velmi moudře ustanoveny svatými otci. Usilovně a s chutí vyžeň prázdnotu, která je učitelkou všeho špatného. Když ji pak spolu s vášněmi vyženeš, chovej se k nim přezíravě, jako by neexistovaly.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola