31. Jak má asketa jíst v pondělí, ve středu a v pátek

Ve tři dny týdne, druhý, čtvrtý a šestý, jez vždy svačinu, tj. jez jednou denně ve tři hodiny odpoledne. Sněz tři osminy libry chleba,[1] sněz ne do sytosti suchého jídla[2] a tři nebo čtyři číše vody a tak následuj 69. kánon Pravidel svatých apoštolů, kde se ukládá: „Nepostí-li se některý biskup, kněz, jáhen, podjáhen, žalmista, kantor nebo zpěvák ve svatý půst před paschou nebo ve středu nebo v pátek, mimo případ tělesné nemoci, ať je duchovní zbaven hodnosti. Bude-li to laik, ať je vyloučen ze svatého přijímání.“ V pondělí byl půst ustanoven později svatými otci.[3]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] 1 libra = 0.41kg

[2] Tj. nedělaného na oleji

[3] Mnichové byli počítáni mezi klérus.