35. Jaký způsob obživy se má zachovávat a jak se má žít během postu, zvláště pak ve Velkém postu

Životosprávu a vůbec způsob života během svatých postů považujeme za zbytečné důkladně a podrobně vysvětlovat. Vždyť tak, jak ti bylo určeno, abys postupoval, když držíš devjatici, tak máš postupovat i ve svaté posty, s výjimkou sobot a nedělí. Ale jestliže můžeš, zachovávej je ještě přísněji a zdrženlivěji. To pak zvláště během svatého Velkého postu, který je jakoby desetinou zasvěcenou Bohu během celého roku a Kristovým vítězům dává odměnu za námahu v přesvětlém dnu Božího Vzkříšení.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola