52. O tom, že plod vnitřní modlitby srdce potřebuje dlouhou dobu cvičení a sebenucení a že vše dobré se dosahuje nemalým úsilím a za dlouhou dobu

To, abychom se vždy modlili uvnitř srdce, stejně jako to, co je za těmito hranicemi, se dosahuje ne tak lehce, jak by se nám mohlo zdát, ne bez dlouhé a velké námahy. To se sice z Boží prozřetelnosti někomu také stává, ale není to běžné. Většinou je potřebný dlouhý čas, mnoho námahy a snažení jak tělesného, tak duševního. Vyžaduje to mnoho dlouhého a usilovného sebepřinucování. Vždyť podle toho, o jak velký dar a milost, jichž se chceme stát hodnými, se jedná, musíme i sami vynaložit tomu odpovídající námahu a dosáhnout dlouhým bojem hranic určených nám našimi svatými učiteli. Tím se myslí vytrhání plevelu, který v srdci zasadil nepřítel, a skutečné obsazení srdce Kristem. Tak to říká svatý Izák: „Kdo touží vidět ve svém nitru Pána, ať se snaží usilovně očistit své srdce neustálým pamatováním na Boha, a tak bude ve světle své mysli neustále hledět na Pána.“[1] A svatý Varsonofij: „Jestliže vnitřní konání s Bohem člověku nepomůže, pak se zbytečně ve všem namáhá. Vždyť vnitřní konání s bolestí srdce přináší čistotu, čistota pak pravé mlčení srdce, toto mlčení pokoru a pokora připravuje v člověku příbytek pro Boha. Mocí takového příbytku jsou vyháněni démoni a vášně a člověk se stává Božím chrámem, plným svatosti, světla, čistoty a milosti. Blažený je ten, kdo ve vnitřních úkrytech srdce hledí na Pána a pláčem vylévá před jeho milostí své modlitby.“[2] A ctihodný Jan Karpatský: „Dlouhá námaha a nekrátký čas jsou v modlitbách potřebné, abychom v pravém rozpoložení mysli nalezli jakési jiné nebe v srdci, kde přebývá Kristus. Apoštol o tom říká: „Copak nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? - leda že jste se snad neosvědčili.[3] A velký Jan Zlatoústý: „Neustále přebývej se jménem Pána Ježíše, aby pohltilo srdce Pána a Pán srdce, a tak byli dva v jednom. Ale to není dílem jednoho nebo dvou dní, ale mnohé práce a dlouhé doby. Vždyť k tomu, aby byl nepřítel překonán a Kristus se usadil v srdci, je potřebná mnohá námaha a dlouhý čas.“

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Slovo 8

[2] Odpověď 210

[3] 2Kor 13.5