57. O touze po Pánu a božském rozpoložení, které se rodí z vroucí pozornosti a modlitby

Z takové čisté, vroucí a pozorné modlitby se v srdci rodí touha, božské rozpoložení a láska k Pánu Ježíši Kristu, který na nás vždy pamatuje, tak jak stojí psáno: „Dívky tě milují a přitáhly tě[1] A ještě: „Neboť jsem nemocna láskou.[2] A svatý Maxim říká. „V božském rozpoložení působí v mysli všechny ctnosti, ale ze všeho nejvíc čistá modlitba. Vždyť skrze ni vystupuje k Bohu a přebývá mimo vše.“

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Pís 1.2

[2] Pís 2.5