62. O osvíceném a nebloudícím učiteli

A jestliže nalezne toho, kdo je schopen učit, ne však proto, že to poznal z Božích písem, ale proto, že sám zažil Boží osvícení, díky Bohu. Jestliže nenalezne, ať jiného nepřijímá, ale v pokoře přichází k Bohu. Ať se z hloubi srdce považuje a nazývá nehodným takové pocty a vidění. Tomu jsme se naučili skrze Kristovu milost od pravých učitelů a zvěstovatelů vedených Duchem svatým stejně jako z božských písem a zčásti i ze zkušenosti.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola