82. O bdělosti a o tom, že se na své cestě musí člověk chovat ostražitě

Stejně píše o bdělosti a velké ostražitosti svatý Pavel: „Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří; dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách.[1] A svatý Izák: „Ó moudrosti, jak jsi podivuhodná, jak zdaleka vše vidíš! Blažený, kdo tě získal. Vždyť ten se osvobodil z nedbalosti mládí. Kdo si za malou cenu koupí lék na velké vášně, ten činí velmi dobře. A to je čistota, když člověk je v malém i nejmenším konání vždy horlivě bdělý. Takový získává nesmírný pokoj a je pozorný, aby se mu nestalo něco, co se tomu protiví. On ve správné době ničí příčiny škody a v malých věcech snáší malý zármutek, a tak se vyhýbá velkému.“ A proč říká Moudrý: „Dohlížej a buď bdělý nad svým životem. Vždyť sen mysli je matkou a obrazem pravé smrti.“ A veliký Bazil říká: „Kdo je nedbalý v malém, nevěř, že by byl horlivý ve velkém.“[2]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Ef 5.15-16

[2] Slovo 75