88. O chtivosti, smyslnosti, vášnivosti a apatii

Svatý Ilja Ekdik říká: „Zlou a hříšnou látkou je pro tělo chtivost, pro duši smyslnost a pro mysl vášeň. V tom jsou obviněny a odkryty chtivost skrze hmat a ty ostatní druhými smysly. Ale opakem jim všem je apatie.“ „Smyslný je blízko chtivého, vášnivý je blízko smyslného, ale daleko od obou je apatický.“[1]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Kapitoly 71,72