Svatý Jan od Kříže:
Temná noc

KNIHA PRVNÍ

v níž se pojednává o noci smyslů
Předkládá první verš a začíná se zabývat nedokonalostmi začátečníků
O některých duchovních nedokonalostech, kterých se dopouštějí začátečníci v návyku pýchy
O některých nedokonalostech, které mívají někteří ze začátečníků při druhé hlavní neřesti, kterou je duchovní lakota
O dalších nedokonalostech, které mívají tito začátečníci při třetí neřesti, jíž je smyslnost
O nedokonalostech, do kterých upadají začátečníci při neřesti hněvu
O nedokonalostech při nestřídmosti ducha
O nedokonalostech týkajících se duchovní závisti a lenosti
Začíná se s výkladem této temné noci
O znameních, podle kterých se pozná, že duchovní člověk jde cestou této noci a očišťováním smyslů
O postupu, který mají lidé v temné noci zachovat
Osvětlují se tři verše písně
O prospívání, které v duši tato noc působí
O dalších dobrech, které v duši působí tato noc smyslů
Dodatek

KNIHA DRUHÁ

Pojednává o nejniternějším očišťování, což je druhá noc, noc ducha.
Začíná se pojednání o temné noci ducha. Říká se, v jakém čase začíná
Následují další nedokonalosti, které mají prospívající
Předznamenání k tomu, co následuje
Předkládá se první píseň a její osvětlení
Předkládá se první verš a začíná se objasňovat, jak je toto temnotou zastřené patření kontemplace ..
O dalších trýzních, kterými trpí duše v této noci
Pokračuje na stejné téma o dalších sklíčenostech a sevřeních vůle
O ostatních trýzních, které skličují duši v tomto stavu
Jak tato noc, třebaže zastírá ducha temnotou, nastává proto, aby osvítila a obdarovala světlem
Porovnáním se až do kořene vykládá toto očišťování
Duše se setkává s prudkou vášní božské lásky, což je ovoce oné kruté sklíčenosti
Říká, jakým očistcem je tato hrozivá noc a jak v ní božská Moudrost osvěcuje lidi na zemi ..
O dalších skvělých počinech, které v duši koná temná noc kontemplace
Předkládají se v ní a vysvětlují tři poslední verše první písně
Předkládá se druhá píseň a její osvětlení
Předkládá se první verš a vysvětluje se, jak duše kráčející v zastřených temnotách jde s jistotou
Vykládá se, jak tajemná je tato temná kontemplace
Objasňuje se, jak je tato tajemná Moudrost také žebříkem
Začíná vysvětlovat deset stupňů mystického žebříku božské Lásky podle svatého Bernarda a svatého Tomáše
Předkládá se dalších pět stupňů
Objasňuje se slovo "přestrojení" a hovoří se o barvách převleku duše v této noci
Vykládá se třetí verš druhé písně
Osvětluje se čtvrtý verš. Hovoří se o podivuhodně skrýši, do níž je duše v této noci vpuštěna ..
Končí se výklad druhé písně
Krátce se osvětluje třetí píseň.

 .. originál textu ve formátu pdf naleznete zde
 .. životopis zde