SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE
VĚNOVÁNÍ - PROHLÁŠENÍ SPISOVATELE - UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE - ÚVOD

Vznešenosti Panny Marie   [02]
............................................................................................................................................................................................

NĚKOLIK POZNÁMEK PŘEKLADATELE

Překládal jsem podle kritického souborného vydání spisů sv. Alfonsa Maria de Liguori: Opere ascetiche, volume VI: Le glorie di Maria. Roma, Sant´ Alfonso 1936. Podle tohoto vydání uvádím též všechny citace, ježto jsem je sám nemohl ověřit. Velmi cenné služby mi prokázal občas vzorný německý překlad Krebs CSsR - Litz CSsR, Die Herrlichkeiten Mariä vom heiligen Kirchlehrer Alfons Maria Liguori. 2 Aufl. Regensburg, Kösel-Pustet, 1922.

Aby byl vystižen původní titul Le glorie di Maria, opustil jsem příliš neurčitý výraz Chvály mariánské, volený Vojtěchem Šrámkem ve dvou starších, jinak poměrně velmi dobrých českých vydáních (Praha, Zeman, 1881 a Praha, Francl, 1901) a rozhodl jsem se pro přesnější název Vznešenosti Marie Panny.

Nejednoho čtenáře snad odpuzuje u knihy Alfonsovy nepřehledná řada citátů z Otců a bohoslovců Církve, kterými dokazuje světec svoje these. Kamenem úrazu byly snad pro mnohého romanticky a legendárně zbarvené příklady, vyňaté ze středověkých autorů. Při překladu jsem se proto řídil zásadou, že připravuji knihu do rukou dnešního člověka, aby se povzbudil k úctě Matky Boží. Proto jsem opravoval zřejmé omyly v citacích Písma svatého nebo Otců a spisovatelů církevních. Tak na příklad přichází velmi často jméno Eadmera, místo sv. Anselma, nebo jméno Konráda Saského místo sv. Bonaventury. U citací nejistého původu ponechávám jména uváděná sv. Alfonsem, ale upozorňuji na pochybný původ v poznámkách. Texty Otců a bohoslovců neuvádím v jejich původním znění, nýbrž předkládám jen parafrasi autorovu, která bývá překladem i vysvětlením textu. U příkladů pochybné věrojatnosti uvádím jejich obsah aspoň v poznámkách, aby měl čtenář úplný obraz původního znění.

Vznešenosti Marie Panny mají probuditi v duších důvěru k Matce Boží a naučiti je modliti se k ní. A tento cíl jistě splní u pokorného, věřícího čtenáře. Nedostižně krásné jsou modlitby Alfonsovy! Jsou to přece výlevy duše Učitele modlitby! Jsou plny vroucího citu a svěží poesie. Duch důvěrnosti, vanoucí z každého jeho slova, tak cizí jeho době, činí z Alfonsa autora velmi moderního.

Bude mi velkou odměnou a útěchou, přinese-li český překlad knihy tak drahé srdci Alfonsovu ono požehnání českému katolickému životu, které sledoval svatý spisovatel Vznešeností Marie Panny.

Dr. Stanislav Špůrek, CSsR

V Obořišti dne 16. dubna 1939.


zpět na titulní stranu