3. Program ponaučení

Protože každé dílo se koná s nějakým cílem, je naším cílem, abychom tak, jak je v našich schopnostech, řekli vše, co může být ke tvému prospěchu. Tvým cílem by pak mělo být, abys to, co bude řečeno, důkladně uvedl do svého života. Je však nejdříve nutné si ujasnit, jak je to s plností stavby Kristova domu: Sami můžeme, pomůže-li nám Bůh, správně položit základy života, stavbu dokončit a v určené době položit i střechu. Ale architektem všeho je Duch.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola