4. Základní začátek

Základ našeho poučení se dá s Boží pomocí krátce shrnout takto: vždy je nutné se usilovně snažit žít podle zákona všech Božích přikázání Spasitele, abychom skrze jejich zachovávání dosáhli opět té duchovní dokonalosti, která nám byla darována na počátku ve svaté koupeli křtu. Jinak řečeno, abychom odložili starého Adama s jeho skutky a touhami a oblékli se do nového, duchovního Adama, kterým je Pán Ježíš Kristus. Svatý Pavel o tom říká: „Moje děti, znovu vás bolestně rodím, dokud nenabudete podoby Kristovy[1] a „Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista.[2]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Gal 4.19

[2] Gal 3.27