18. Za přikázání a víru v našeho Pána Ježíše Krista jsme povinni položit i vlastní život, vyžadují-li si to okolnosti

Je třeba, abys k tomu, co bylo již řečeno, věděl i to, že za životodárná přikázání a víru v našeho Pána Ježíše Krista jsme povinni, vyžadují-li si to okolnosti, ochotně obětovat i vlastní život, tj. nešetřit jej tak, jak to říká sám Pán Ježíš Kristus: „Kdo však ztratí svůj život pro mě a pro evangelium, zachrání si ho.[1] Pro toho, kdo správně věří, je přece jasné, že vzkříšení, život i vše spasitelné je sám Bohočlověk a Spasitel Ježíš, tak jak sám řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.[2]Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.[3]Já jsem přišel, aby mé ovce měly život a aby ho měly v hojnosti.[4] V tomto rozpoložení přebývej a nedbej na to, co je za tebou, ale žeň se k tomu, co je před tebou, tak jak je psáno,[5] běž svou cestou s naším Pánem Ježíšem Kristem a neohlížej se zpět.[6]

A nyní se nám zdá, že je vhodná doba, abychom ti vysvětlili přirozenou metodu blaženého Nikefora, jak vnímáním skrze dýchání vstoupit do nitra srdce, která způsobuje soustředění mysli. Tento muž, když si bere za svědectví učení mnoha svatých otců o vnitřním životě, učí nakonec toto:

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Mk 8.35

[2] Jan 11.25-26

[3] Jan 3.16

[4] Jan 10.10

[5] Flp 3.13

[6] Lk.9.62